Memang sukar mendapatkan suasana yang sesuai untuk membuat laporan TV. Tempat mesti tidak terlalu bising, lokasi harus mengena dengan jalan cerita dan semua keterbatasan teknikal harus dapat diatasi. Janganlah pula ada tetamu yang tidak diundang... tak balik modal betul yang kena tangan wartawan tu ya?  

:)   

Leave a comment